Skip to content

Софтуерно Тестване – 10 Юни 2024

Дни
Часове
Минути
Секунди

Относно курса

Курсът по софтуерно тестване има за цел да подготви курсистите с достатъчно познания за кандидатстване за позиция Junior QA Engineer. Те ще имат възможност да се включат в множество упражнения под наблюдението и оценката на ментор с голям опит в областта. Ще бъдат демонстрирани най-добрите практики за изпълнение на задачите, както и ще се симулира работа по реални проекти, доближаващи се максимално до реалната работна атмосфера. Подготовката се води спрямо последните технологии на пазара.

Въпреки че не е обвързан с ISTQB, курсът до голяма степен покрива материалът, необходим за успешно взимане на сертификат ISTQB Foundation Level. 

Програмата, по която се изпълнява курсът, е същата, която са следвали огромна част от QA специалистите, които успешно са се реализирали професионално.  Той е подходящ както за хора без абсолютно никакъв опит в софтуерното тестване, така и за хора, които имат базови познания и искат успешно да доразвият своята кариера в областта.

Курсът е с продължителност 3 месеца или 24 лекции, всяка от които с продължителност 3 часа. Провеждат се по 2 лекции седмично. Част от лекциите ще включват теория и упражнения, други от тях ще са само теория или само упражнения.

В края на курса ще се състои изпит, подготовка на CV и подготовка за интервю с реален HR, като целта е курсистите да се доближат максимално до атмосферата на реалното интервю, както и да получат персонални практически насоки от професионалист.

Всеки курсист трябва да разполага със собствен лаптоп.

Времетраене:

12 Седмици

Ангажиране:

10+ часа/седмично

Провеждане:

Вторник – Четвъртък

Цена:

100лв

Програма

Представяне на курса. Въведение в софтуерното тестване.
Основни принципи и цели на тестването. 
Продукти на софтуерното тестване. 
Жизнен цикъл и етапи в разработката на софтуер.
Етапи в софтуерното тестване. 
Нива на тестване. Типове тестване.
Описание и управление на дефекти. 
Упражнение
Техники на тестване. 
Техники за дизайн на тестове.
Тестови евристики. Тестинг Оракул.
Тестване на нова функционалност. Тестване на съществуваща функционалност.
Организация на тестовия процес. Тест мениджмънт. 
Упражнение
Пърформънс тестинг 1
Пърформънс тестинг 2
Бази данни 1
Бази данни 2
Упражнение
Тестване на мобилни приложения
Въведение в автоматизираното тестване. 
Тестване на уеб услуги.
Упражнение
Изпит и подготовка за интервю. Изграждане на CV.
Цена: 100лв