Skip to content
Програмиране с Java

Програмиране с Java – 10 Юни 2024

Дни
Часове
Минути
Секунди
Програмиране с Java

Относно курса

Запознайте се с нашия курс по програмиране на Java за начинаещи! Този курс е предназначен да ви предостави основните умения и знания, необходими за разработване на професионални Java приложения. Чрез поредица от лекции, практически упражнения и тестове ще научите основите на обектно-ориентираното програмиране, структури от данни, алгоритми и много други.


Курсът ще започне с въведение в езика за програмиране Java, неговия синтаксис и типове данни. Ще научите как да настроите вашата среда за разработка и да напишете първата си програма на Java. От там ще се потопите в концепциите на обектно-ориентираното програмиране, включително класове, обекти, капсулиране, наследяване и полиморфизъм.

След това ще преминете към control statements и цикли, които се използват за управление на програмния поток в Java. Ще научите за масиви и стрингове, както и как да обработвате exceptions и файлове. Ще разгледаме и основите на Java Collection Framework и Generics.

В допълнение, курсът ще обхваща теми за напреднали като multithreading, GUI програмиране със Swing, graphics programming, regular expressions, networking, database access with JDBC, Hibernate и Spring Framework.

След завършване на курса ще имате солидно разбиране на концепциите за програмиране на Java и ще можете да създавате и деплойвате свои собствени Java приложения. Независимо дали искате да започнете кариера като Java програмист или просто се интересувате от изучаването на нов език за програмиране, този курс е идеалната отправна точка.

Присъединете се към нас днес и направете първата стъпка към овладяването на програмирането на Java!

Времетраене:

12 Седмици

Ангажиране:

10+ часа/седмично

Провеждане:

Понеделник – Сряда

Цена:

100лв

Програма

Introduction to Java Programming
Object-Oriented Programming (OOP) Concepts
Control Statements and Loops
While and Do-While Loops
Arrays
Strings
Exception Handling
File Handling
Collection Framework
HashSet and HashMap classes
Generics
Multithreading
Java Swing and GUI Programming
Event Handling
Graphics Programming
Advanced OOP Concepts
Enums
Regular Expressions
Networking
JDBC
Servlets
JSP
Hibernate
Spring Framework
Цена: 100лв