Skip to content
ChatGPT

ChatGPT for Art – 10 Юни 2024

Дни
Часове
Минути
Секунди
ChatGPT

Относно курса

Изкуството и технологиите се сливат в нашия курс ChatGPT за изкуство. Открийте как AI революционизира творческата индустрия, от дигиталното изкуство до 3D моделирането и анимацията. Получете практически опит с AI инструменти, задвижвани от GPT модели, и разберете как ChatGPT може да допринесе за вашия творчески процес. Разгледайте различни казуси за успешно използване на ChatGPT в арт индустрията и изследвайте бъдещето на AI в творчеството. Този курс е идеален за творци, които искат да разширят своите хоризонти и да интегрират AI в своя творчески инструментариум.

Времетраене:

4 Седмици

Ангажиране:

5+ часа/седмично

Провеждане:

Петък

Цена:

100лв

Програма

AI in Digital Art: Introduction to how AI is revolutionizing digital art and creativity.
Role of ChatGPT in Art: Discussion on how ChatGPT contributes to the art field.
Using AI Tools in Art: Hands-on session with AI tools for digital art and 3D modeling that use GPT models.
ChatGPT and Animation: Understanding the role of ChatGPT in animation.
AI-assisted Design: Exploration of how AI and ChatGPT can help in design processes.
Case Studies: Detailed look at successful uses of ChatGPT in the creative industry.
Future of AI in Art: Discussion on what the future holds for AI in the creative field.
Exploring Creativity with AI: How to harness AI and tools like ChatGPT to push creative boundaries and create unique artworks.
Цена: 100лв