Skip to content
Python

Програмиране с Python – 10 Юни 2024

Дни
Часове
Минути
Секунди
Python

Относно курса

Представяме ви нашия курс от 24 лекции по програмиране с Python! Този курс е предназначен за начинаещи, които искат да се научат как да програмират, използвайки един от най-популярните и многофункционални езици за програмиране в света.

По време на този курс ще научите основните концепции за програмиране с Python, включително синтаксис, типове данни, условни изрази и цикли, функции, работа със колекции, обработка на файлове, exception handling, regular expressions, обектно-ориентирано програмиране и много други.
 
Ще покрием и някои теми за напреднали, като data science с Python, използвайки библиотеки NumPy и Pandas, визуализация на данни с Matplotlib и Seaborn и въведение в уеб разработката с Python и Flask web framework.

Нашият курс е проектиран да бъде интерактивен и ангажиращ, с практически упражнения и проекти, които ще ви помогнат да затвърдите концепциите, които научавате във всяка лекция. До края на курса ще имате уменията и знанията да създавате свои собствени програми на Python, да работите с данни и дори да разработвате уеб приложения с помощта на Python.

Независимо дали се интересувате да започнете кариера в програмирането или просто искате да придобиете ново умение, този курс е идеалното място да започнете. Присъединете се към нас днес и започнете своята кариера в информационните технилогии като Python програмист!

Времетраене:

12 Седмици

Ангажиране:

10+ часа/седмично

Провеждане:

Вторник – Четвъртък

Цена:

100лв

Програма

Introduction to Python and its History
Installing Python and Setting Up Your Development Environment
Basic Syntax and Data Types in Python
Working with Variables and Expressions
Conditional Statements and Logical Operators
Loops and Iterations in Python
Functions in Python
Working with Lists in Python
Working with Tuples in Python
Working with Sets in Python
Working with Dictionaries in Python
File Handling in Python
Exception Handling in Python
Regular Expressions in Python
Object-Oriented Programming in Python
Working with Classes and Objects in Python
Inheritance and Polymorphism in Python
Working with Modules in Python
Working with Libraries in Python
Introduction to Data Science with Python
NumPy and Pandas Libraries
Data Visualization with Matplotlib and Seaborn
Introduction to Web Development with Python
Flask Web Framework and Deployment
Цена: 100лв