Skip to content

Курсове

2023

2024

Курс: Софтуерно Тестване – 12 Септември 2023

Времетраене: 12 Седмици
Ангажиране: 10+ часа/седмично
Ниво на подготовка: За начинаещи
Провеждане: Вторник - Четвъртък
Цена: 1000лв

Курс: Компютърна Анимация – 13 Септември 2023

Времетраене: 11 Седмици
Ангажиране: 10+ часа/седмично
Ниво на подготовка: За начинаещи
Провеждане: Сряда
Цена: 800лв

Курс: Компютърна Анимация – 13 Септември 2023

Времетраене: 11 Седмици
Ангажиране: 10+ часа/седмично
Ниво на подготовка: За начинаещи
Провеждане: Сряда
Цена: 800лв

Курс: Автоматизирано тестване – 11 Септември 2023

Времетраене: 12 Седмици
Ангажиране: 10+ часа/седмично
Ниво на подготовка: За начинаещи
Провеждане: Понеделник - Сряда
Цена: 1000лв

Курс: 3Д Моделиране – 11 Септември 2023

Времетраене: 11 Седмици
Ангажиране: 10+ часа/седмично
Ниво на подготовка: За начинаещи
Провеждане: Понеделник
Цена: 800лв

Курс: 3Д Моделиране – 11 Септември 2023

Времетраене: 11 Седмици
Ангажиране: 10+ часа/седмично
Ниво на подготовка: За начинаещи
Провеждане: Понеделник
Цена: 800лв