Skip to content

Artificial Intelligence

2023

2024

Курс: ChatGPT Basics – 12 Януари 2024

Времетраене: 4 Седмици
Ангажиране: 5+ часа/седмично
Ниво на подготовка: За начинаещи
Провеждане: Петък
Цена: 350лв

Курс: ChatGPT for Art – 13 Октомври 2023

Времетраене: 4 Седмици
Ангажиране: 5+ часа/седмично
Ниво на подготовка: За начинаещи
Провеждане: Петък
Цена: 350лв

Курс: ChatGPT for Everyday Use – 10 Ноември 2023

Времетраене: 4 Седмици
Ангажиране: 5+ часа/седмично
Ниво на подготовка: За начинаещи
Провеждане: Петък
Цена: 350лв

Курс: ChatGPT for QA – 16 Февруари 2024

Времетраене: 4 Седмици
Ангажиране: 5+ часа/седмично
Ниво на подготовка: За начинаещи
Провеждане: Петък
Цена: 350лв