Skip to content
iOS

iOS Development – 10 Юни 2024

Дни
Часове
Минути
Секунди
iOS

Относно курса

Запознайте се с нашия изчерпателен курс за разработка на iOS за начинаещи! В този курс ще научите как да създавате приложения за iOS от нулата, като използвате езика за програмиране Swift и среда Xcode. В рамките на 50 лекции ние ще ви преведем през процеса на проектиране, изграждане и внедряване на вашите собствени приложения за iOS.

Започвайки с основите, ще разгледаме основни концепции като дизайн на потребителски интерфейс, MVC архитектура и Auto Layout. Докато напредвате в курса, ще научите знания за напреднали като Core Data, Maps and Location Services, и Push Notifications с Firebase. Освен това ще придобиете практически опит с анимации и графики, интегриране на социални медии и внедряване на деплойване в App Store.

Нашият курс се преподава от опитни инструктори, които имат дългогодишен опит в разработването на приложения за iOS. Те ще ви предоставят инструкции стъпка по стъпка и примери от реалния свят, за да ви помогнат да научите всичко за разработката на iOS.

Независимо дали сте напълно начинаещ или имате известен опит в програмирането, нашият курс е предназначен да ви помогне да започнете с разработката на приложения за iOS. До края на курса ще имате необходимите умения и знания, за да създадете свои собствени приложения за iOS и да изведете кариерата си на следващото ниво.

Запишете се сега, за да започнете пътуването си в разработката на приложения на iOS!

Времетраене:

24 Седмици

Ангажиране:

10+ часа/седмично

Провеждане:

Вторник – Четвъртък

Цена:

100лв

Програма Swift

Introduction to Swift
Operators and Control Flow
Functions
Optionals
Collections
Strings and Characters
Structures and Classes
Inheritance and Polymorphism
Protocols and Extensions
Error Handling
Type Casting
Memory Management
Closures
Generics
Access Control
Extensions and Protocols in-depth
Advanced Swift Language Features
Networking and APIs
Core Data and Persistence
UIKit and Storyboards
Auto Layout and Constraints
Animations and Gestures
Working with Media
Deploying an App

Програма iOS Development

Introduction to iOS development: Tools and resources
Understanding Swift programming language
Setting up the Xcode environment
Creating a simple iOS app
Designing user interfaces with Storyboards
Understanding the Model-View-Controller (MVC) architecture
Working with UIKit framework
Handling user interactions and events
Introduction to Auto Layout
Data persistence using User Defaults
Navigation between View Controllers
Introduction to UITableView and UICollectionView
Handling web services and APIs
Introduction to Core Data
Using the Camera and Photo Library
Integrating Maps and Location Services
Push notifications with Firebase
Introduction to SwiftUI
Creating custom Views and Components
Implementing social media integration
Deploying an iOS app to the App Store
Testing and debugging techniques
Tips and tricks for successful app development
Exam
Цена: 100лв