Skip to content
Програмиране с C#

Програмиране със C# – 10 Юни 2024

Дни
Часове
Минути
Секунди
Програмиране с C#

Относно курса

Искате да се научите да програмирате на C#? Нашият курс за начинаещи е идеалното място да започнете! В рамките на 24 лекции ще научите всичко, което трябва да знаете, за да започнете да пишете свои собствени C# програми.

Нашият курс започва с въведение в C# и .NET Framework, последвано от урок за настройка на вашата среда за разработка. Оттам се потапяме в основите на езика C#, като обхващаме теми като типове данни, променливи, оператори и изрази.

След като разберете основите, ще преминем към по-напреднали теми като обектно-ориентирано програмиране, наследяване и полиморфизъм. Ще научите как да създавате класове и обекти и как да ги използвате за писане на по-сложни програми.

Ще разгледаме и някои от по-специализираните функции на C#, като LINQ, delegates, events и multithreading. И ще разгледаме някои от инструментите и фреймуърците, които можете да използвате за създаване на приложения от реалния свят, включително Windows Forms и ASP.NET.

До края на курса ще имате солидна основа в програмирането на C# и ще сте готови да се справите с по-напреднали теми. Независимо дали се интересувате от създаване на десктоп приложения, уеб приложения или мобилни приложения, този курс ще ви даде необходимите умения, за да започнете.

Нашият курс се преподава от опитни инструктори, които имат дългогодишен опит в програмирането на C#. Използваме практически подход към преподаването, с много примери и упражнения, които да ви помогнат да практикувате наученото.

Не чакайте повече! Запишете се за нашия C# курс за начинаещи днес и започнете пътуването си към това да станете опитен C# програмист!

Времетраене:

12 Седмици

Ангажиране:

10+ часа/седмично

Провеждане:

Събота – Неделя

Цена:

100лв

Програма

Introduction to C# and .NET Framework
Installing and setting up development tools (Visual Studio)
Creating your first C# program
Understanding data types and variables
Working with operators and expressions
Conditional statements (if/else)
Looping structures (while, do-while, for)
Arrays and collections
Object-oriented programming concepts
Classes and objects
Constructors and destructors
Inheritance and polymorphism
Interfaces and abstract classes
Access modifiers and properties
Exceptions and error handling
Working with files and streams
LINQ (Language-Integrated Query)
Delegates and events
Multithreading and concurrency
Generics
Attributes and reflection
Working with databases (ADO.NET)
Building Windows Forms applications
Introduction to ASP.NET and web development
Цена: 100лв