Skip to content
ChatGPT

ChatGPT for QA 10 Юни 2024

Дни
Часове
Минути
Секунди
ChatGPT

Относно курса

Направете стъпка в бъдещето на софтуерното тестване с нашия курс ChatGPT for Quality Assurance. Разберете как AI и ChatGPT могат да играят важна роля за тестването на софтуер в различни индустрии. Разгледайте сценарии от реалния живот и получете практически опит с AI инструменти, които използват GPT модели за задачи като тестване на софтуер и откриване на грешки. Изследвайте бъдещето на AI в софтуерното тестване и се научете как да включите AI инструменти като ChatGPT за да изградите успешна стратегия за софтуерно тестване.

Времетраене:

4 Седмици

Ангажиране:

5 часа/седмично

Провеждане:

Петък

Цена:

100лв

Програма

Introduction to Quality Assurance and AI: Understanding Quality Assurance (QA) and how AI fits into it.
Role of ChatGPT in QA: Introduction to how ChatGPT can help in ensuring quality.
Using AI Tools for QA: Hands-on session with AI tools for QA that use GPT models.
ChatGPT in Testing and Bug Detection: Understanding the role of ChatGPT in software testing and bug detection.
AI and Predictive Analysis in QA: Exploration of how AI and ChatGPT can assist in predictive analysis.
Case Studies: Detailed look at successful uses of ChatGPT in quality assurance.
Future of AI in Quality Assurance: Discussion on what the future holds for AI in quality assurance.
Implementing AI in QA Strategy: How to successfully incorporate AI tools like ChatGPT into a quality assurance strategy for better results.
Цена: 100лв