Skip to content

Автоматизирано тестване – 08 Януари 2024

Дни
Часове
Минути
Секунди

Относно курса

Курсът по автоматизирано тестване има за цел да подготви курсистите с достатъчно познания за кандидатстване за позиция Junior QA Automation Engineer.

Те ще имат възможност да се включат в множество упражнения под наблюдението и оценката на ментор с голям опит в областта. Ще бъдат демонстрирани най-добрите практики за изпълнение на задачите, както и ще се симулира работа по реални проекти, доближаващи се максимално до реалната работна атмосфера. Подготовката се води спрямо последните технологии на пазара. 

Технологиите, които се разглеждат, са Java, Selenium WebDriver, TestNG и Maven.

Програмата, по която се изпълнява курсът, е същата, която са следвали огромна част от QA Automation специалистите, които успешно са се реализирали професионално.  Той е подходящ както за хора без абсолютно никакъв опит в автоматизираното тестване, така и за хора, които имат базови познания или са специалисти по ръчно софтуерно тестване и искат успешно да доразвият своята кариера в областта.

Курсът е с продължителност 3 месеца или 24 лекции, всяка от които с продължителност 3 часа. Провеждат се по 2 лекции седмично. Част от лекциите ще включват теория и упражнения, други от тях ще са само теория или само упражнения.

В края на курса ще се състои изпит, подготовка на CV и подготовка за интервю с реален HR, като целта е курсистите да се доближат максимално до

атмосферата на реалното интервю, както и да получат персонални практически насоки от професионалист.

Всеки курсист трябва да разполага със собствен лаптоп.

Времетраене:

12 Седмици

Ангажиране:

10+ часа/седмично

Провеждане:

Понеделник – Сряда

Цена:

700лв

Адриан Дилов

Лектор – Адриан Дилов

  • Получава IT образованието си в академията на Телерик
  • Над 10г професионален опит като QA Engineer и като QA лектор
  • Опит в тестването на продукти в различни области като eCommerce, Fintech, Telecom, Gaming and Gambling, Entertainment
 

Програма

Въведение в Java. Конфигуриране. Променливи и примитивни типове данни. If-else блокове
Цикли (Loops).
Упражнение
Класове, методи и полета. Обектно-Ориентираното програмиране
Стрингове и масиви.
Упражнение
Принципи на ООП. Наследяване. Енкапсулация. Абстракция. Полиморфизъм
Колекции
Упражнение
Exceptions
Локатори
Упражнение
Selenium API 1
Selenium API 2
Упражнение
Контрол над тест цикъла. Wait-ове.
Design Patterns
Упражнение
Data-Driven Testing & Behavior-Driven Development(Testing)
Version Control. Git
Изграждане на framework - първа част
Изграждане на framework - втора част
Упражнение
Изпит, подготовка за интервю. Изграждане на CV
Цена: 700лв